„Tylko Ci, których kroki przywiodły do nas poległych godni są owoców naszego zwycięstwa”

Cmentarz wojenny nr 293 w Zakliczynie

 

XVIII Sztafeta Pamięci

           Osiemnasta Sztafeta Pamięci  łącząca Zakliczyn ze wzgórzem Kopaliny w Łowczówku odbyła się mimo pandemii i obostrzeń z nią związanych.  Tradycyjnie, jak co roku Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne „Compass”  działające przy Szkole Podstawowej w Zakliczynie zorganizowało i przeprowadziło w obecnym roku wspólnie z Uczniowskim Klubem Sportowym JORDAN   wydarzenie, którego celem było uczczenie 102 rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz przypomnienie młodemu pokoleniu historii i ludzi związanych z walką o polskość i narodową tożsamość .  

       Forma Sztafety ze względów epidemicznych została zmieniona ale idea towarzysząca jej od początku pozostała. Ze względu na brak możliwości masowego, wspólnego biegania i odwiedzania cmentarzy wojennych z okresu pierwszej wojny światowej zaproponowano uczestnikom samodzielne lub rodzinne opracowane i pokonanie wybranej  przez siebie trasy. Zadaniem uczestników było odwiedzenie 10 cmentarzy, w tym dwa obowiązkowe- cmentarz nr 171 w Łowczówku i cmentarz parafialny w Zakliczynie z grobem majora Kazimierza  „Kuby” Bojarskiego. Pomimo zmienionej formuły Sztafety organizatorzy zaskoczeni zostali życzliwym odzewem uczniów i ich rodziców, którzy pomimo obowiązujących obostrzeń zdecydowali się na rodzinne, samodzielne przebycie trasy Sztafety.  

          W Sztafecie wzięło udział 25 rodzin, kilka osób indywidualnych oraz koło Gospodyń Wiejskich ,,Mieszczanki”       z Zakliczyna. Uczniowie zwiedzali cmentarze z I WŚ w towarzystwie rodziców, starszego rodzeństwa oraz nierzadko babć i dziadków. Udział w tym przedsięwzięciu, pozwolił nie tylko na zamanifestowanie postaw patriotycznych i wzbogacenie wiedzy o regionie, ale także na wzmocnienie więzi rodzinnych przez wspólne wędrowanie i odkrywanie  dla większości nowych miejsc. Oprócz satysfakcji z udziału we wspólnym świętowaniu odzyskania niepodległości uczestnicy obdarowani zostali dyplomami, pamiątkowymi wielofunkcyjnymi chustami, które mogą służyć też jako „maseczki”, okolicznościowymi naklejkami oraz zdobytymi  w ramach Sztafety odznakami krajoznawczymi  „Szlakiem Cmentarzy I Wojny Światowej” i „Szlakiem Walk o Niepodległość”. Zakup w/w upominków możliwy był dzięki  tzw. „małemu grantowi” przyznanemu na ten cel  przez Urząd Miejski w Zakliczynie. Honorowy patronat nad Sztafetą objął Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Pan Dawid Chrobak.

       Największe podziękowania organizatorzy składają  rodzicom i ich zaangażowaniu, bez których nie udało by się  zorganizować tego przedsięwzięcia.

                                                                                                                                                 Opiekunowie SKKT „Compass”

 Uczestnicy Sztafety Pamięci z Zakliczyna do Łowczówka:

 • Rodzina Węglarczyków
 • Rodzina Nosków
 • Rodzina Hebdów
 • Rodzina Nowaków
 • Rodzina Czerwiec
 • Rodzina Goryl
 • Rodzina Chryków
 • Rodzina Wiśniowskich  x2
 • Rodzina Krzemieniów
 • Rodzina Markowicz
 • Rodzina Gołąb
 • Rodzina Dziedziców
 • Rodzina Świerczków x2
 • Rodzina Nagel
 • Rodzina Grzegorczyków
 • Rodzina Kobylarczyków
 • Rodzina Kasprzykowskich
 • Rodzina Szczepkowiczów
 • Rodzina Studzińskich
 • Sabina Koczwara
 • Koło Gospodyń Wiejskich Zakliczyn- ,,Mieszczanki”
 • Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn-Dawid Chrobak

 

SPONSORZY KLUBU