Zebranie założycielskie Klubu odbyło się 21 marca 2002 roku. Uczestniczyło w nim 15 osób.

Pierwszym Prezesem została Pani Agnieszka Aksamit-Biel, która pełniła tę funkcję do grudnia 2017 roku.

W styczniu 2018 roku na Prezesa został wybrany Pan Janusz Flakowicz. Dzięki jego staraniom w 2018 roku Klub z sukcesem wziął udział w Otwartych Konkursach Ofert Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadań w zakresie „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”. Klub liczył wtedy 13 członków, nauczycieli Szkoły Podstawowej w Zakliczynie. Po wyborze na radnego Miasta Zakliczyn Pan Janusz Flakowicz zrezygnował z funkcji prezesa w grudniu 2018 roku.

20 grudnia 2018 r. na Prezesa został wybrany Pan Piotr Poręba. Na tym samym Zebraniu została utworzona sekcja tenisa stołowego.

W 2019 roku udało się pozyskać fundusze na działalność Klubu z Urzędu Miasta Zakliczyn oraz z programu KLUB. Znaczącymi kwotami w działalności klubu były też darowizny na działalnośc sekcji tenisa stołowego oraz wprowadzone składki członkowskie. Udało się zakupić profesjonalny stół do tenisa stołowego, zorganizować wyjazd na Mistrzostwa Polski LZS, wykupić licencje zawodnicze, opłacić wpisowe, zakupić koszulki klubowe. Ponadto udało się samodzielnie zorganizować Gminne Zawody w Biegach na orientację dla uczniów szkół podstawowych i I Mikołajkowy Turniej tenisa stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zakliczynie. 

W 2020 roku udało się nam pozyskać środki z UM Zakliczyn oraz od sponsorów. Dzięki nim można było pomyśleć o zakupie klubowych strojów sportowych dla zawodników. Powstała też profesjonalna strona www naszego Klubu. Wybuch pandemi COVID-19 przeszkodził w realizacji innych zaplanowanych zadań.

Obecnie Klub liczy 25 członków, nauczycieli SP w Zakliczynie oraz rodziców młodych tenisistów stołowych.

SPONSORZY KLUBU