Gmina Zakliczyn jest miejscem szczególnym pod względem historycznym. Była świadkiem wielu znaczących wydarzeń dla naszego kraju. Dlatego ważnym jest, by pielęgnować pamięć o ludziach i czynach istotnych dla naszej ojczyzny.

W Statucie Uczniowskiego Klubu Sportowego JORDAN jego członkowie zapisali w Rozdziale 2 w § 6 punkt: Kształtowanie postaw patriotycznych i wzmacnianie tożsamości narodowej.

Jako organizacja działająca w Szkole Podstawowej oraz krzewiąca kulturę fizyczna mamy szansę wpływać na kultywowanie patriotyzmu wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i mieszkańców gminy Zakliczyn, łącząc sport z miłością do ojczyzny. 

 

 

 

SPONSORZY KLUBU