Nasz klub cały czas boryka się z brakiem profesjonalnego sprzętu sportowego. Dlatego intensywnie szukamy wsparcia wśród darczyńców, organizacji oraz firm prywatnych. Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy. 

Jeśli chciałbyś nas wesprzeć pewną kwotą, to prosimy o przelew na nasze konto w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie: 27 8589 0006 0140 0510 1821 0001     tytułem: darowizna

Darczyńca kwoty powyżej 75 zł zostanie nagrodzony proporczykiem klubowym. 

Kwoty powyżej 2000 zł nominują darczyńcę do umieszczenia go na poniższej liście sponsorów. 

 

UKS Jordan ze względu na brak statusu organizacji pożytku publicznego nie może samodzielnie starać się o 1% Państwa podatku. Dlatego skorzystaliśmy z uprzejmości Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie

Aby wesprzeć działalność naszego klubu należy zaznaczyć na zeznaniu rocznym za rok 2021:

  • nazwa organizacji: Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie
  • numer w KRS: 0000045985

  • Cel szczegółowy 1%: UKS JORDAN

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie!!!

SPONSORZY KLUBU